Posicionamiento web - SEO
Dimecres, 21 de Abril de 2021

 
El teu e-mail:

El teu nom:

E-mail d'amic/ga:

El teu nom

 

ESO | Batxillerat | Cicles de Formació Professional | Arts plàstiques i disseny
Ensenyaments d'Esports | Música, dansa i teatre | Idiomes | Accés a la universitat
Centres de secundària

L'ESO és l'Ensenyament Secundari Obligatori que han de cursar tots els nois i les noies de 12 a 16 anys, amb un total de quatre cursos.

Un cop acabat l'ESO s'obté el títol de Graduat en Ensenyament Secundari, amb el qual es pot continuar estudiant el batxillerat o un cicle formatiu professional de grau mitjà.

Quines matèries s'estudien?

Les matèries es divideixen en unes unitats que s'anomenen crèdits i que tenen una durada d'un trimestre. Hi ha crèdits de tres classes: comuns, variables i de síntesi.

Els crèdits comuns són els que ha de fer tothom, com per exemple llengua i literatura catalana i castellana, llengua estrangera, ciències de la natura, ciències socials, educació física, tecnologia, educació visual i plàstica, música, matemàtiques i educació per a la ciutadania.

Els crèdits variables es trien dels que ofereix el centre, segons els interessos i capacitats de cada alumne. Aquesta elecció es fa amb l'orientació del tutor i de la resta de professorat.

Els crèdits de síntesi són un conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge que al llarg del curs permeten comprovar l'assoliment de les capacitats i els objectius generals de les diferents àrees curriculars.

Per a més informació de l'ESO, premeu aquí

Per a més informació dels centres d'arreu de Catalunya, premeu aquí


Xarxa Catalana
d'Informació Juvenil
SIAJ - Servei d'Informació i Assessorament per a Joves - Alt Penedès i Garraf
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionamiento web - Mantenimiento informático Valencia