Posicionamiento web - SEO
Dimecres, 21 de Abril de 2021

 
El teu e-mail:

El teu nom:

E-mail d'amic/ga:

El teu nom

 

ESO | Batxillerat | Cicles de Formació Professional | Arts plàstiques i disseny
Ensenyaments d'Esports | Música, dansa i teatre | Idiomes | Accés a la universitat
Centres de secundària

Els estudis de música i dansa tenen tres nivells, l'elemental, el mitjà i el superior.

Per poder accedir al grau mitjà, tant el de música com el de dansa, caldrà superar una prova d'accés. Un cop superat aquest grau es tindrà el títol professional corresponent.

Si s'estudia paral.lelament el batxillerat, només caldrà fer les assignatures comunes, i s'obtindrà, així mateix, el títol de batxiller.

Al grau superior de música, s'hi pot accedir havent fet el batxillerat i després de superar una prova d'accés. El títol que s'obtingui equivaldrà a tots els efectes al de llicenciat universitari.

Per a més informació sobre els ensenyaments de música premeu aquí, i per als de dansa premeu aquí

Per a més informació dels centres d’arreu de Catalunya, premeu aquí


Els ensenyaments d'Art Dramàtic (teatre) s’imparteixen a l’Institut del Teatre i la titulació que s’obté és superior, o sigui, equivalent a llicenciatura universitària. Existeixen diverses especialitats:
- Direcció i Dramatúrgia (opció direcció escènica i opció dramatúrgia).
- Escenografia.
- Interpretació (opció teatre de text, opció teatre de gest, opció teatre de titelles i objectes, opció teatre musical).

Els requisits d’accés són tenir el batxillerat o estudis equivalents, i superar una prova d’accés segons l’especialitat a la que es vol accedir.

No obstant això, per a les persones aspirants que tinguin vint anys complerts i no hagin superat el batxillerat o els estudis equivalents, s’organitza una prova d’accés diferent per demostrar la possessió d’aptituds i d’habilitats específiques per cursar amb aprofitament els estudis de l’especialitat escollida.

Per a més informació, premeu aquí


Xarxa Catalana
d'Informació Juvenil
SIAJ - Servei d'Informació i Assessorament per a Joves - Alt Penedès i Garraf
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionamiento web - Mantenimiento informático Valencia