Posicionamiento web - SEO
Dijous, 6 de Maig de 2021

 
El teu e-mail:

El teu nom:

E-mail d'amic/ga:

El teu nom

 

Marc Laboral | On buscar feina | El curriculum vitae | Autoocupació
Treball a l'estranger | La formació ocupacional | Tipus de contracte laboral

Hi ha diferents possibilitats per treballar a l'estranger. Si es vol només per uns mesos a l'estiu es pot acudir a diferents empreses que proporcionen feines relacionades amb el món de l'hostaleria, au-pair, recollida de fruita. Heu de tenir en compte que aquestes empreses cobren una quota per tots els tràmits.
També podeu contactar directament vosaltres mateixos a partir de les adreces que podeu trobar a diverses guies i llistats i que podeu consultar al SIAJ.

Emprengueu una o altra opció, sempre es recomanable tenir en compte els consells per buscar treball a l’estranger.

EUROPASS
Per facilitar el moviment de persones treballadores dins de la UE, s'ha creat l'EUROPASS, un dossier personal que inclou diversos documents, entre ells el Currículum Vitae Europeu, que acredita les qualificacions professionals i les competències personals en relació al món laboral.

L'objectiu de l'EUROPASS és que qualsevol persona treballadora comunitària pugui aportar una documentació uniforme i comprensible a l’hora de cercar feina en qualsevol país de la Unió.

Des d'aquí trobaràs més informació i els documents per completar el teu dossier Europass.

TREBALL EN PRÀCTIQUES
Hi ha diverses opcions per fer pràctiques a l’estranger, normalmeent haches programes estan finançats per la Unió al de potenciar el coneixement d’altres cultures i la mobilitat dels treballadors de la Unió Europea. Clica aquí per consultar els programes de pràctiques.

Alguns d’aquests programes es gestionen des del servei d’Ocupació de Catalunya, és el cas del Programa Leonardo da Vinci i Eurodissea. Per participar en aquests programes cal tenir més de 18 anys, un coneixement de l’idioma del país d’acollida i formació relacionada amb el lloc de treball concret.

TREBALL AMB CONTRACTE
Hi ha diferents possibilitats per treballar a l'estranger. Si es vol només per uns mesos a l'estiu es pot acudir a diferents empreses que proporcionen feines relacionades amb el món de l'hostaleria, au-pair, recollida de fruita. Heu de tenir en compte que aquestes empreses cobren una quota per tots els tràmits. Consulta les agències que ofereixen feina a l’estranger.

També podeu optar per buscar feina pel vostre compte un cop al país de destí o, des d’aquí, mitjançant internet. Consulteu els enllaços per buscar feina a l’estranger.

LA XARXA EURES
La Xarxa de Serveis Europeus d'Ocupació és una xarxa de cooperació per facilitar la lliure circulació de treballadors per l'Espai Econòmic Europeu, creada entre la Comisió europea i els serveis públics de treball europeus. L’objectiu és proporcionar informació, assessorament i serveis de recerca de feina als treballadors i emprersaris que vulguin beneficiar-se del principi de lliure circulació de persones. Eures compte amb una xarxa de consellers per donar servei personalitzat i proper.

Des d'aquí podeu accedir a tota la informació de la xarxa Eures i conèixer l'Euroconseller més proper a la vostra zona de residència.

 


Xarxa Catalana
d'Informació Juvenil
SIAJ - Servei d'Informació i Assessorament per a Joves - Alt Penedès i Garraf
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionamiento web - Mantenimiento informático Valencia