Posicionamiento web - SEO
Dijous, 6 de Maig de 2021

 
El teu e-mail:

El teu nom:

E-mail d'amic/ga:

El teu nom

 

Marc Laboral | On buscar feina | El curriculum vitae | Autoocupació
Treball a l'estranger | La formació ocupacional | Tipus de contracte laboral

A partir dels 16 anys tota persona pot accedir al món laboral. Si es té entre 16 i 18 anys, el contracte de treball l'han de signar els pares o els tutors, i en cap cas està permès treballar en torns de nit o en activitats tòxiques o perilloses.

Com a treballador/a es tenen uns drets i deures laborals. Al SIAJ es pot consultar quins són, a més de disposar de la GUIA LABORAL Y DE ASUNTOS SOCIALES.

El salari mínim interprofessional (SMI) per al 2008 és de 20 € al dia o de 600 € al mes per a totes les edats segons va aprovar el Consell de Ministres. Cal tenir en compte, però, els salaris marcats pels convenis col·lectius de cada sector. En cap cas, però, seran inferiors al SMI.

Per conèixer tots els teus drets laborals pots consultar l'Estatut dels Treballadors i tots els Convenis Col·lectius d’obligada aplicació per tot el territori de Catalunya.

 


Xarxa Catalana
d'Informació Juvenil
SIAJ - Servei d'Informació i Assessorament per a Joves - Alt Penedès i Garraf
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionamiento web - Mantenimiento informático Valencia