Posicionamiento web - SEO
Dimecres, 21 de Abril de 2021

 
El teu e-mail:

El teu nom:

E-mail d'amic/ga:

El teu nom

 

Informació General | Ensenyament | Societat
Treball i ocupacio | Vacances | Salut | Lleure i cultura

Generals | Dona | Joventut | Habitatge
Associacionisme, voluntariat i participació | Drets i deures | Carnets

Generals
Institut d’estadística de Catalunya
Instituto nacional de estadística
Institut Cartogràfic de Catalunya

Dona
Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home
Institut Català de les Dones
Instituto de la Mujer
Centre d’informació i recursos per a les dones
Centre de recerca de dones
Altres recursos i enllaços d’interès

Joventut

Institucions
Diputació de Barcelona - Oficina del Pla Jove
Secretaria de Joventut
Instituto de la Juventud (Injuve)
Portal Europeu de la Joventut
 

Directori de punts d’informació juvenil - Catalunya
Directori de punts d’informació juvenil - Província de Barcelona
Directori de punts d’informació juvenil - Estat

Altres
Canal Joves
Organismes de joventut a l'Estat
Oficina de serveis a la joventut de l'Alt Penedès
Oficina de serveis a la joventut del Garraf

Habitatge
Guia de l'habitatge per a joves de la Generalitat
Pla de l'habitatge de la Generalitat
Borsa de Lloguers de tot Catalunya (Col·legi d'Administradors)
Portal del Consell de la Joventut d'Espanya sobre les ajudes a la vivienda per a joves
Els Classificats. Habitacions en pis compartit

Associacionisme, voluntariat i participació

Associacionisme
Informació sobre associacions
Tràmits per a crear una associació
Vilaentitats. Vilafranca


Voluntariat i Cooperació
Vilafranca solidària
Torre Jussana - serveis associatius de Barcelona
Servei català del voluntariat
Xarxa associativa de voluntariat de Catalunya

Federació d’organitzacions catalanes internacionalment reconegudes
Agència Espanyola de cooperació internacional
Coordinadora d’ONG de l’estat Espanyol
Organitzacions no governalmentals de la Unió Europea

Bases de dades d’associacions, col·lectius i ONG

Drets i deures
Agència catalana de consum
Síndic de Greuges de Catalunya
Defensor del Pueblo
Defensor del Pueblo Europeo
Ciutadans d’Europa

Associacions de defensa d'usuaris d'internet
Associació d'Internautes
Associació d’usuaris d’internet

Carnets

Documents d’identitat (DNI)
Documents d’identitat (Passaport)


Xarxa Catalana
d'Informació Juvenil
SIAJ - Servei d'Informació i Assessorament per a Joves - Alt Penedès i Garraf
Disseny web - Manteniment informàtic - Posicionamiento web - Mantenimiento informático Valencia