Dimarts, 12 de Desembre de 2017

 
El teu e-mail:

El teu nom:

E-mail d'amic/ga:

El teu nom

 

Missatge d'un taulell 
 Anunci
 CAP DE TALLER MECÀNIC

FUNCIONS/TASQUES: Manteniment preventiu i correctiu a les unitats de transport, assegurant que els serveis es realitzin conforme als requeriments específics del servei: - A partir de les necessitats dels vehicles verificant la disposició de la maquinària necessària i el personal que realitzarà la feina - Planificar les accions necessàries tenint en compte criteris de rendibilitat, qualitat i recursos disponibles per realitzar el servei de manera òptima, atenent les peculiaritats de cadascun. -Verificar que les accions del servei programat es porten a terme en les condicions previstes. - Elaborar els temps i mètodes de producció amb el seu equip - Assessorar al departament de compres en l’adquisició dels equips de treball - Triar els proveïdors adequats per la maquinària de que disposa, sota criteris de qualitat, rendibilitat i adaptabilitat a les feines - Reunir-se amb els proveïdors per tal de negociar millors condicions de compra de materials - Elaborar l’ordre de manteniment, especificant per cada vehicle o maquinaria el tipus de reparació o manteniment que ha de realitzar - Gestió documental relacionada amb vehicles (ITV, etc) - Realitzar el manteniment preventiu i correctiu i neteja de les unitats d’acord als requeriments i els resultats de l’operació i tenint en compte les recomanacions del fabricant. - Control del personal disponible per realitzar la feina, així com el control dels absentismes, baixes etc.. - Coordinar i distribuir el personal en funció de les feines a realitzar i supervisar els calendaris de vacances del personal - Controlar que el personal realitzi correctament la feina, amb criteris de prevenció de riscos laborals. CONDICIONS: Jornada completa (flexibilitat horaria segons feina) Estabilitat laboral REQUISITS: Formació superior en automoció/transport i manteniment de vehicles Carnet B i C Residència a la zona Experiència mínima de 4-5 anys en un taller mecànic Coneixements a nivell d‘usuari d‘eines informàtiques Coneixements de soldadura (fil), xapa i pintura, electrònica i maquines escombradores de neteja viària Es valorarà tenir el certificat de discapacitat igual o superior al 33%

 Autor: FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ

 Població: Vilafranca del Penedès

 Tèlefon: 

 E-mail: seleccio@masalborna.org

 Caduca el dia 25/12/2017


Xarxa Catalana
d'Informació Juvenil
SIAJ - Servei d'Informació i Assessorament per a Joves - Alt Penedès i Garraf
Disseny:
Gestinet - Solucions Informàtiques i de Comunicació