Dimarts, 20 de Febrer de 2018

 
El teu e-mail:

El teu nom:

E-mail d'amic/ga:

El teu nom

 

Missatge d'un taulell 
 Anunci
 CAP DE TALLER MECÀNIC

Fundació Mas Albornà precisa incorporar un cap de taller mecànic per fer el manteniment preventiu i correctiu a les unitats de transport. FUNCIONS/TASQUES Verificar la disposició de la maquinària necessària i el personal que realitzarà la feina - Planificar les accions necessàries tenint en compte criteris de rendibilitat, qualitat i recursos disponibles per realitzar el servei de manera òptima, atenent les peculiaritats de cadascun. -Verificar que les accions del servei programat es porten a terme en les condicions previstes. - Elaborar els temps i mètodes de producció amb el seu equip - Assessorar al departament de compres en l’adquisició dels equips de treball - Triar els proveïdors adequats per la maquinària de que disposa, sota criteris de qualitat, rendibilitat i adaptabilitat a les feines - Reunir-se amb els proveïdors per tal de negociar millors condicions de compra de materials - Elaborar l’ordre de manteniment, especificant per cada vehicle o maquinaria el tipus de reparació o manteniment que ha de realitzar - Gestió documental relacionada amb vehicles (ITV, etc) - Realitzar el manteniment preventiu i correctiu i neteja de les unitats d’acord als requeriments i els resultats de l’operació i tenint en compte les recomanacions del fabricant. - Control del personal disponible per realitzar la feina, així com el control dels absentismes, baixes etc.. - Coordinar i distribuir el personal en funció de les feines a realitzar i supervisar els calendaris de vacances del personal - Controlar que el personal realitzi correctament la feina, amb criteris de prevenció de riscos laborals. REQUISITS Cicle formatiu de grau superior transport i manteniment de vehicles. Carnet de conduir B i C. Coneixements de soldadura (fil), xapa/pintura, electrònica. Experiència mínima de 4-5 anys en un taller mecànic. Coneixements a nivell d‘usuari d‘eines informàtiques bàsiques (correu electrònic i paquet office).

 Autor: FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ

 Població: Vilafranca del Penedès

 Tèlefon: 

 E-mail: seleccio@masalborna.org

 Caduca el dia 1/3/2018


Xarxa Catalana
d'Informació Juvenil
SIAJ - Servei d'Informació i Assessorament per a Joves - Alt Penedès i Garraf
Disseny:
Gestinet - Solucions Informàtiques i de Comunicació